Wereldwinkel Emmen

Met de Wereldwinkel Emmen willen wij een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden. Dit doen wij door de verkoop van Fair Trade producten. Deze producten worden gemaakt door kleinschalige groepen ambachtslieden, vrouwen en boeren uit Derde Wereld landen. Er wordt voor deze producten een eerlijke prijs betaald waardoor deze mensen een menswaardig en duurzaam inkomen kunnen verwerven. Dit betekent dat er niet alleen geld wordt verdiend om te kunnen (over)leven (minimale prijs), maar dat het geld daarnaast wordt besteed aan medische zorg, onderwijs en investeringen. Naast bovenstaande is er ook aandacht voor milieu en omgeving. Wij kunnen de herkomst van onze producten en diensten garanderen en we streven naar een inzichtelijke en eerlijke prijsvorming.

Bekijk ons assortiment en onze openingstijden. 

HELP ONS HELPEN

https://www.doneeractie.nl/actie/55825

Wereldwinkel Emmen heeft in 2020 en begin 2021(verplicht) een tijd de winkel volledige moeten sluiten. We wilden begin 2020 geen enkel risico nemen met betrekking tot de veiligheid onze vrijwilligers en uiteraard ook van onze klanten.
Omdat we in de laatste maanden van het jaar de meeste omzet hebben komen we helaas over een deel van het jaar niet in aanmerking voor een toeslag van de rijksoverheid. Terwijl de huur en vaste lasten wel door blijven gaan. Juist nu kunnen we uw steun zeer goed gebruiken.  Mede door uw steun zijn we in staat de winkel met louter vrijwilligers te blijven runnen.  Met uw donatie kunnen wij meer fairtradeproducten inkopen waarmee we vele familiebedrijfjes in ontwikkelingslanden kunnen blijven helpen.       


Onze Wereldwinkel is een non profit organisatie en staat voor de traditie van een humanitaire en open manier van handelen. Werelds handelen gebaseerd op culturele uitwisseling en verrijking met oog voor respect en wederzijds voordeel. Wij onderschrijven de principes van Fair Trading welke zijn opgesteld door de World Fair Trade Organization (WFTO). Ook werken wij samen het Wereld Natuurfonds, regio WNF Assen-Emmen.    
 
Wij zijn aangesloten bij ‘Wereldwinkels Nederland’.